VISION

”Tillsammans för trafiksäkra förare”

Trafikskolans målsättning är att vara med och påverka framtidens trafikmiljö, dvs att utbilda ansvarsfulla och trafiksäkra förare. Vi ställer höga krav på vår körkortsutbildning, dvs trafiklärarnas kompetens och resultat.

Sedan beslutet i Riksdagen år 1997 utgör nollvisionen grunden för trafikskolans utbildningsplan. Vår vision är nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, är vårt etiska förhållningssätt och strategi.

VÄRDEGRUND

  1. Ansvar, lärande, engagemang, respekt och trygghet
  2. Människors lika värde
  3. Alla har sitt sätt att lära
  4. Stötta och hjälpa varandra

Vi tar alla ett gemensamt ansvar över alla kunder och elever på skolan med ett gott bemötande. Vi bemöter alla på ett sätt som vi själva vill bli bemötta på.

Vi lär på olika sätt och vi ska hitta lösningar och metoder så vi kan hjälpa den enskilde individen och eleven på sitt eget sätt.

Med ett bra engagemang får vi elever att vilja nå sitt mål på ett bättre sätt. Motivationen att vilja lära ut ger elev motivation att lära sig.

Med ett gott bemötande och en bra attityd får vi elever att känna sig trygga. Ge information eller hänvisa till information som kunden efterfrågar visar på respekt mot kunden samt att kunden känner trygghet och viljan att börja eller fortsätta utbildning.

Vi är alla lika värda även om vi är olika oberoende arv, miljö, diagnos, etnicitet. Det vi ser av en kund eller elev är bara genom ett ”nyckelhål”

Stötta och hjälpa varandra. Vi arbetar som ett team tillsammans med alla elever och kunder.

Tillsammans blir vi starka!